Hem » Läs här om SBK » Bestämmelser om gemensamma arbeten på varvet

Bestämmelser om gemensamma arbeten på varvet

Tidigare bestämmelser var antagna vid årsmötet 19 november 1971 med ändringar och tillägg enligt beslut vid årsmöte 24 november 1977, 16 november 1982 och 30 november 2006, 9 november 2016 och 17 mars 2017. 

§ 1 Medlem som utnyttjar klubbvarvet sommar och/eller vinter har skyldighet att närvara vid klubbens arbetstillfällen efter kallelse samt vid förekommande städtillfällen och nattvakt.

§ 2 Kallelse till arbete, städkväll och vakttjänst skall vara medlem tillhanda senast 14 dagar före tillfället.

§ 3 Om medlem uteblir från arbete, städkväll och vakttjänst utan att i förväg ha meddelat förhinder utgår vid varje tillfälle en avgift vars storlek fastställts av årsmötet. Denna avgift ersätter dock ej arbetstid.

§ 4 Om medlem vid kallelse till arbete tre gånger under kalenderåret angett giltigt förfall för frånvaro, kallas medlemmen inte längre till arbete. Då måste istället medlemmen själv komma överens med intendenten, om hur och när medlemmen kan fullgöra sin arbetsplikt. Den medlem som inte gör det kan uteslutas.

§ 5 Alla medlemmar måste själva ta reda på om de skall ingå i vakttjänst och när de ska gå vakt. Den som uteblir från sin vakttjänst, utan att ha anmält det i förväg, får betala en särskild avgift. Om detta upprepas skall medlemmen uteslutas ur klubben. Dock skall man beakta stadgarnas § 17. Ordinarie styrelseledamot är befriad från skyldighet att fullgöra vakttjänst.

§ 6 Medlem som före upptagningsdagen på hösten inte har fullgjort sina skyldigheter, som beskrivs i föregående paragrafer, får inte förvara sin båt på klubbens mark under vintern.

§ 7 Medlem som bryter mot ovansagda regler och anvisningar har förverkat sin medlemsrätt och uteslutes ur klubben. Den uteslutnes inbetalda avgifter är förverkade och tillfaller klubben. Dock skall stadgarnas § 17 vederbörligen beaktas.

Här hittar du klubbens övriga regelverk

1. Klubbens stadgar

2. Hamn- och varvsstadga

3. Klubbens miljöprogram med miljöplan och miljöregler


1 kommentar

  1. […] av miljöprogram, med miljöregler och handlingsplan för 2014, liksom förändringar av bestämmelser om gemensamma arbeten. På dagordningen finns också en motion om förändrade […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: